Кафедра теорії та історії права та держави

Загальна інформація про кафедру теорії та історії права та держави


Колектив кафедри теорії та історії права та держави, 2021 рік.

Колектив кафедри теорії права та держави, 2015 рік.

Сфера наукового інтересу викладачів кафедри теорії та історії права та держави

Викладачам кафедри належить значний доробок у розв’язанні проблемних питань загальнотеоретичної науки. Йдеться про:

 • правова антропологія, правова політика, проблеми конфлікту і компромісу у праві – д.ю.н., проф. Бобровник С.В.;

 • проблеми соціології та філософії права; вдосконалення сучасного законодавства, становлення конституціоналізму в Україні; теолого-соціологічне розуміння права, політико-правові проблеми європейської безпеки та формування європейської безпеки та формування громадянського суспільства – д.ю.н., проф., академік НАПрН України Костицький В.В.;

 • телеологічні проблеми правової системи; правову експертизу нормативних актів, проблеми судової правотворчості, джерел права, правових засобів та захисту прав людини – д.ю.н., проф. Малишев Б.В.;

 • теоретико-правові проблеми державного суверенітету, соціальне право, еволюцію соціальної держави, європейські традиції верховенства права - д.ю.н., проф. Севрюков Д.Г;

 • теоретико-правові аспекти юридичної техніки; якості закону; законодавчої, правотворчої техніки та методів їх дослідження – д.ю.н., проф. Дзейко Ж.О.;

 • проблеми сучасного правоутворення, технологією законотворчості, проблеми нормопроектування та нормативне закріплення і гарантування прав людини – д.ю.н., проф. Дідич Т.О.;

 • філософсько-правові та методологічні аспекти права, науковий метод в школі природного права, історія юридичних наукових шкіл – к.ю.н., доц. Кабанець Н.І.;

 • проблеми правової етики та правового регулювання – к.ю.н., проф. Котюк В.О.;

 • проблеми енциклопедії права, межі державної влади, політико-правова система України – к.і.н., проф. Самохвалов В.П.;

 • методологічні аспекти дослідження державно-правових явищ, проблеми формування держави, порівняльно-правові дослідження – к.ю.н., доц. Дубов Г.О.;

 • проблеми еволюції правопізнання, правова думка університету Святого Володимира, історія філософії права у Київському університеті – к.ю.н., доц. Ковальчук О.М.;

 • теоретико-правові проблеми місцевого самоврядування, децентралізації влади; інституту громадянського суспільства – к.ю.н., доц. Котенко Т.В.;

 • проблеми верховенства права, правова аргументація, методика правозастосовної діяльності – к.ю.н., доц. Дудар С.К.;

 • проблеми юридичної відповідальності, правничої біоетики; роль правової аксіології у вирішенні юридичних питань – к.ю.н., доц. Середюк В.В.;

 • проблеми формування соціальної правової держави, доктрина природного права – к.ю.н., доц. Теремцова Н.В.;

 • функціональне призначення держави, ціннісні аспекти сучасної держави, інституційна характеристика держави, реалізація прав людини – к.ю.н., доц. Варич О.Г.;

 • проблеми прав людини, інтерпретації права, юридичного процесу; роль правової доктрини як джерела правової доктрини як джерела правової аргументації – к.ю.н., доц. Николина К.В.;

 • проблеми правової соціалізації органів державної влади професійної деформації у правовій сфері, етичних стандартів юридичних текстів – к.ю.н., доц. Кобан О.Г.;

 • проблеми правової аргументації, економічного аналізу права – к.ю.н., доц. Богдан О.В.;

 • з’ясуванні предметного поля загальнотеоретичної науки; проблеми загальнотеоретичної науки; проблеми соціального регулювання, інструментальної цінності права та держави; проблеми правосвідомості та правової культури – к.ю.н., ас. Бондаренко Б.Д.;

 • процеси виникнення держави і права; доктринальні аспекти державорозуміння – ас. Пономаренко Н.В.

Одним із важливих напрямків є також дослідження історико-правових проблем українського та зарубіжного державотворення та правотворення. В межах цього напрямку предметом наукового пошуку викладачів стали:

 • історія розвитку земельного права та становлення національного земельного права за доби Української революції (1917-1921 р.р.) – д.ю.н., проф. Захарченко П.П.;

 • методологічні та теоретико-історичні проблеми становлення і розвитку державності і права України в європейському контексті – д.ю.н., проф.. Мірошниченко М.І.;

 • еволюція взаємовідносин релігійних організацій та держави; розвиток європейського права, демократичних процесів та інститутів – д.ю.н., доц. Цвєткова Ю.В.;

 • історико-правові та теоретико-правові проблеми місцевого самоврядування; еволюція європейської юстиції – к.ю.н., доц. Вовк О.Й.;

 • історико-правові проблеми ґенези прав і свобод людини, еволюція конституціоналізму; становлення та розвиток сім’ї загального права – к.ю.н., доц. Левчук М.В.;

 • політико-правові інститути Русі, особливості місцевого самоврядування Австро-Угорщини; теоретико-правові проблеми правової реальності – к.ю.н., доц. Карпічков В.О.;

 • законодавча діяльність Української революції 1917-1921 р.р.; проблеми правового регулювання туризму – к.ю.н., доц. Чубата М.В.;

 • антична історія; рецепція античної правової спадщини; історія університету Святого Володимира – к.і.н., ас. Крижевський А.В.