Навчально-методичні матеріали 

Тека гаранта Освітньо-професійної програми "Право" першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми навчання проф., д.ю.н., завідувача кафедри теорії та історії права та держави Світлани Василівни БОБРОВНИК

Тека гаранта Освітньо-наукової програми "Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні" другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання   проф., д.ю.н., професора кафедри теорії та історії права та держави Бориса Володимировича МАЛИШЕВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки»

Мета дисципліни: набуття студентами системи сучасних знань про поняття, види і принципи правотворчості, законодавчу техніку, правила і засоби створення і систематизації законів

Завантажити

Навчально-методична література кафедри